NUBS formidler riktig brukerstemme til riktig oppgave!

For brukerstemmer

Har du erfaring fra rus og/eller psykiske helseplager og ønsker å bruke din erfaring til å hjelpe andre? Kanskje jobber du allerede som likemann, erfaringskonsulent eller på annen måte som brukerstemme eller pårørende med ønske om nye oppgaver?

Om NUBS

NUBS formidler kontakt mellom kvalifiserte brukerstemmer, og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. Målsettingen er å bidra til et større mangfold og spekter av brukerstemmer på tjeneste- og forvaltningsnivå over hele landet.

For oppdragsgivere

Er du offentlig eller privat aktør innen rus og psykisk helse og ønsker kontakt med kvalifiserte brukerstemmer med ulik bakgrunn og erfaring?
NUBS formidler riktig brukerstemme til riktig oppgave!

Velkommen til NUBS

Det er med stor glede og entusiasme vi endelig kan ønske deg som bruker, brukerstemme, offentlig og privat aktør innen rus og psykisk helse velkommen til NUBS.

Les mer!

AKTUELT

NUBS-skolen i Oslo 15. jan 2018

NUBS-skolen er et skreddersydd 5-dagers program for brukerstemmer, erfaringskonsulenter, likemenn og pårørende som ønsker kunnskap, ferdigheter og trygghet til å kunne formidle egen erfaring som relevant kompetanse for andre.

Stilling ledig!

Har du erfaring med bruk av feedbackverktøy som KOR eller annet? Hvis svaret er ja er du kanskje en av erfaringskonsulentene vi søker til spennende prosjekt i Oslo regionen.

Ta kontakt med Lise på mobil 952 39 196!

Utfordringer som erfaringskonsulent

Eksisterende brukerstemmene opplever sin rolle og sitt mandat som utfordrende, og flere kjente dilemmaer beskrives i rapporten «Opplæring- og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter» (link til rapporten) utarbeidet av NK-ROP.

NUBS tilbyr


NUBS tilbyr et bredt spekter av tjenester tilpasset den enkelte aktør, og vi bistår i hele prosessen fra idèutforming til vellykket oppdrag!

Skreddersydde team
Mange prosjekter krever et omfattende nivå av erfaringskompetanse over tid. NUBS rekrutterer, kvalifiserer og administrerer teamet dere trenger for å lykkes.

l

Prosjektarbeid
Medarbeiderne i NUBS har lang erfaring med ìdeutvikling, prosjektering og finansiering av mange typer, store og små prosjekter. Kontakt oss for referanser og en hyggelig prat!

w

Rådgivning
Ønsker dere en gjennomtenkt plan for å imøtekomme myndighetenes krav til erfaringskompetanse på en hensiktsmessig måte? Ta gjerne kontakt og hør våre ideer!

Hvorfor NUBS?

NUBS formidler kvalifiserte erfaringskonsulenter på en enkel, trygg og forutsigbar måte, og i det omfang den enkelte aktør til enhver tid har ønske og behov for.

Å rekruttere riktig brukerstemme til riktig oppgave er en omfattende og krevende oppgave som ofte legger stort press på administrasjon og ledelse hos den enkelte aktør.

Konsekvensen av dette er et stort udekket behov av kvalifiserte brukerstemmer hos offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. Dette vil NUBS bidra til å gjøre noe med.

Brukerstemmene i NUBS vil bli ivaretatt gjennom tett individuell oppfølging og gjennom faglige og sosiale nettverk, tilrettelagte kurs og en rekke andre aktiviteter.

På denne måten kan vi sikre profesjonalitet og trygghet i arbeidsforholdet mellom brukerstemme og fagfelt.

NUBS’ere

Cathrine

Asker kommune

Per

Oslo kommune

Cecilie

Oslo kommune

Finn-Andrè

Åsnes kommune

Kaja

Enebakk kommune