For oppdragsgivere

Er du offentlig eller privat aktør innen rus og psykisk helse og ønsker kontakt med kvalifiserte erfaringskonsulenter med ulik bakgrunn og erfaring?

Vi vet at det å rekruttere riktig erfaringskonsulent til riktig oppgave er omfattende og krevende, og legger ofte stort press på administrasjon og prosjektledelse hos den enkelte aktør. Dette ønsker vi i NUBS å bidra til å gjøre noe med!

NUBS formidler kvalifiserte erfaringskonsulenter på en enkel, trygg og forutsigbar måte, og i det omfang den enkelte aktør til enhver tid har ønske og behov for. Det være seg prosjektarbeid, som medforskere, i tilsynsarbeid, ekspertråd, kommunale strategiplaner, arbeidsgrupper, undervisning, kurs, møte- og debattledelse, foredrag eller annet.

NUBS tilbyr sine oppdragsgivere

  • tilgang til kvalifiserte erfaringskonsulenter til alle typer oppdrag.
  • planlegging og implementering av brukermedvirkning i organisasjonen.
  • riktig erfaringskonsulent til riktig oppgave.
  • en trygg avtale mellom oppdragsgiver og erfaringskonsulent.
  • oppfølging og veiledning av begge parter gjennom oppdraget.
  • rådgivning.
  • lønnsutbetaling.
  • førstehånds kunnskap, service og oppfølging.

NUBS tilbyr et bredt spekter av tjenester tilpasset den enkelte aktør, og vi bistår i hele prosessen fra idéutforming til vellykket oppdrag!

Vi er også behjelpelige med rekruttering til faste stillinger av erfaringskonsulenter og opplæring av disse. Erfaringskonsulentene i NUBS blir ivaretatt gjennom tett individuell oppfølging, og gjennom faglige og sosiale nettverk, tilrettelagte kurs og en rekke andre aktiviteter. På denne måten sikrer vi profesjonalitet og trygghet i arbeidsforholdet mellom erfaringskonsulentene og fagfelt.

Skreddersydde team
Mange prosjekter krever et omfattende nivå av erfaringskompetanse over tid. NUBS rekrutterer, kvalifiserer og administrerer teamet dere trenger for å lykkes.

Prosjektarbeid
Medarbeiderne i NUBS har lang erfaring med idéutvikling, prosjektering og finansiering av mange typer store og små prosjekter. Kontakt oss for referanser og en hyggelig prat!

Rådgivning
Ønsker dere en gjennomtenkt plan for å imøtekomme myndighetenes krav til erfaringskompetanse? Ta gjerne kontakt og hør våre ideer!