For oppdragsgivere

Er du offentlig eller privat aktør innen rus og psykisk helse og ønsker kontakt med kvalifiserte brukerstemmer med ulik bakgrunn og erfaring?

Vi vet at det å rekruttere riktig brukerstemme til riktig oppgave er en omfattende og krevende oppgave som ofte legger stort press på administrasjon og prosjektledelse hos den enkelte aktør. Dette ønsker NUBS å bidra til å gjøre noe med.

NUBS formidler kvalifiserte erfaringskonsulenter på en enkel, trygg og forutsigbar måte, og i det omfang den enkelte aktør til enhver tid har ønske og behov for. Det være seg prosjektarbeid, som medforskere, i tilsynsarbeid, ekspertråd, kommunale strategiplaner, arbeidsgrupper, undervisning, kurs, møte- og debattledelse, foredrag og annet!

NUBS tilbyr sine oppdragsgivere;

  • tilgang til kvalifiserte erfaringskonsulenter til alle typer oppdrag
  • planlegging og implementering av brukermedvirkning i organisasjonen
  • riktig brukerstemme til riktig oppgave
  • en trygg avtale mellom oppdragsgiver og brukerstemme
  • oppfølging og veiledning av begge parter gjennom oppdraget
  • rådgivning
  • lønnsutbetaling
  • førstehånds kunnskap, service og oppfølging

NUBS tilbyr et bredt spekter av tjenester tilpasset den enkelte aktør, og vi bistår i hele prosessen fra idèutforming til vellykket oppdrag!

Vi er også behjelpelige med rekruttering til faste stillinger av erfaringskonsulenter og opplæring av disse. Brukerstemmene i NUBS vil bli ivaretatt gjennom tett individuell oppfølging og gjennom faglige og sosiale nettverk, tilrettelagte kurs og en rekke andre aktiviteter. På denne måten kan vi sikre profesjonalitet og trygghet i arbeidsforholdet mellom brukerstemme og fagfelt.

Skreddersydde team
Mange prosjekter krever et omfattende nivå av erfaringskompetanse over tid. NUBS rekrutterer, kvalifiserer og administrerer teamet dere trenger for å lykkes.

Prosjektarbeid
Medarbeiderne i NUBS har lang erfaring med ìdeutvikling, prosjektering og finansiering av mange typer, store og små prosjekter. Kontakt oss for referanser og en hyggelig prat!

Rådgivning
Ønsker dere en gjennomtenkt plan for å imøtekomme myndighetenes krav til erfaringskompetanse på en hensiktsmessig måte? Ta gjerne kontakt og hør våre ideer!