NUBS-skolen

NUBS skolen er et skreddersydd 5-dagers program for deg som ønsker, eller allerede jobber som erfaringskonsulent, likemann, eller på annen måte som brukerstemmer eller pårørende innen rus og psykisk helse.

Målsettingen med NUBS-skolen er å bidra med kunnskapen, ferdighetene og tryggheten du som brukerstemme behøver for å kunne formidle din egen erfaring som relevant kompetanse for andre.

Kursinnhold;

  • Hvem er jeg – min identitet?
  • Brukermedvirkning fra A til Å
  • Rusfeltet i Norge – fag og politikk!
  • Hverdagen som brukerstemme
  • Veien videre!

Undervisningen foregår gjennom plenumsforedrag, individ- og gruppeoppgaver!
Programmet har ingen ideologiske eller politiske føringer, og passer for alle uavhengig av behandlingsbakgrunn eller faglig og politisk ståsted.