NUBS-skolen høsten 2019
– et skreddersydd opplæringsprogram for erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helse. 

Har du erfaring fra rus eller psykiske helseplager og ønsker å bruke erfaringen din til å hjelpe andre? Kanskje jobber du allerede som likemann eller erfaringskonsulent, men mangler kvalifikasjonene til å formidle egen erfaringskompetanse?

 

NUBS-skolen er et 5-dagers program skreddersydd for erfaringskonsulenter på tjeneste- og systemnivå innen rus og psykisk helse. Programmet gir deg kunnskapen, ferdighetene og tryggheten du trenger for å kunne bruke din egen erfaringskompetanse i arbeid med offentlige og private aktører på feltet.

 

Kursmoduler

  • Brukermedvirkning fra A til Å

  • Rus og psykisk helse i Norge – fag, forskning og politikk
  • Min rolle i et kollegium
  • Myndigheter, lovverk og retningslinjer
  • Hverdagen som erfaringskonsulent

Undervisningen skjer gjennom plenumsforedrag og med individ- og gruppeoppgaver.


Kursdager:      
Onsdag 28. august, kl. 9.30 – 15.30


                           Torsdag 29. august, kl. 9.30 – 15.30


                           Tirsdag 3. september, kl. 9.30 – 15.30


                           Onsdag 4. september, kl. 9.30 – 15.30


                           Torsdag 5. september, kl. 9.30 – 15.30


 

Sted:                 Oslo

Pris:                  Kr. 15.000,- pr. person inklusive lunsj. Reise og opphold må deltakerne selv dekke.
                          Hvis flere deltakere fra samme aktør, gjelder pris etter avtale.

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med Lise Aasmundstad på mobil 952 39 196 eller mail lise@nubs.no.

                                                                                                    – – – – – –

NUBS er sosial entreprenør som formidler kontakt mellom kvalifiserte erfaringskonsulenter, og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. Vår målsetting er å bidra til et større mangfold av brukerstemmer på tjeneste- og forvaltningsnivå innen rus og psykisk helse.