Om NUBS

Fra venstre: Administrativ leder, Ove Nikolaisen. Daglig leder, Lise Aasmundstad. Prosjektleder, Jeanette Rundgren

NUBS er sosial entreprenør og den første i sitt slag i Norge som formidler kontakt mellom kvalifiserte erfaringskonsulenter og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. NUBS ble grunnlagt november 2016 av Lise Aasmundstad, som også er eier.

NUBS’ verdisyn og målsettinger er forankret i trippel bunnlinje.  Den tredelte bunnlinjen betyr at vårt ansvar ikke bare innebærer økonomiske verdier, men også til å løse et samfunnsproblem og bidra til å skape sosial rettferdighet.

Grunnleggerne av NUBS har selv bakgrunn fra rus og psykiske helseproblemer og har gjennom mange år jobbet aktivt som initiativtakere, grunnleggere og brukerrepresentanter i nasjonale brukerorganisasjoner. Til sammen har vi et omfattende nettverk av fagmiljøer og erfaringskonsulenter over hele landet.

NUBS vil strebe etter å være en aktør å regne med når det gjelder å ivareta og videreutvikle erfaringskompetanse, og en aktiv og mangfoldig brukerarena innen fagfeltet rus og psykisk helse.

Det finnes en rekke gode prosjekter knyttet til erfaringskompetanse og likemannsarbeid i Norge, og NUBS ønsker å samarbeide med alle.

NUBS arrangerer egne kurs, nasjonale og lokale fag- og nettverkskonferanser, og en rekke andre aktiviteter som vil være med på å styrke brukermedvirkningen på system-, tjeneste- og individnivå i Norge.